• Vie. Oct 7th, 2022
Etiquetas principales

A la recerca de la piràmide perduda, por Treva i Pau

Sep 23, 2022 , , , , ,


La forma clàssica de la piràmide de població consisteix en una àmplia base de persones de poca edat i culmina en els segments, més estrets, de població provecta­. Tot i això, en el cas espanyol la seva forma­ va pel camí de convertir-se en una pi­ràmide invertida. Aquesta nova forma, inestable, és fruit de la nostra elevada lon­gevitat i la nostra molt baixa natalitat, totes dues en posició ­ molt destacada a escala internacional­.

I les perspectives no són encoratjadores: el nombre de naixements ja no compensa el de defuncions i ha disminuït amb les crisis recents, malgrat l’expectativa que el confinament tindria una incidència positiva en els nostres hàbits reproductius. Igualment, confiar a la incorporació de població immigrant un canvi de tendència és il·lusori: la seva natalitat més alta, que atenua la tendència negativa de fons, dura poc més d’una generació, ja que adopta ràpidament els models locals.

Dos padres juegan con sus hijos en el CEIP El Grau con motivo del inicio del curso escolar, a 12 de septiembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El curso escolar comienza en Valencia hoy lunes con más docentes y alumnos que el año pasado, 2021. La ratio media de alumnos en Infantil y Primaria se ha reducido un 1,3 % y en la ESO y Bachiller disminuye un 0,8 %. El curso comienza con la ausencia de restricciones por la pandemia y la implantación de la ley Lomloe en los cursos impares.
12 SEPTIEMBRE 2022;VALENCIA;CURSO ESCOLAR;JOAN RIBÓ;ALUMNOS;COLEGIO
Jorge Gil / Europa Press
12/09/2022

 

Europa Press

Hi ha una altra piràmide en via d’invertir-se, la dels nivells de renda i de riquesa en funció de l’edat, superiors en els segments de població en activitat i més escassos en edats avançades (d’aquí, la identificació tradicional entre persones grans i més risc de pobresa). Tanmateix, aquesta realitat històrica està canviant: en les últimes crisis, la taxa de pobresa relativa que ha augmentat és la dels joves, no la de la gent gran (perquè té els ingressos –per exemple, pen­sions– més blindats ) i, al seu torn, l’augment de la longevitat tendeix a posposar la transmissió de la pro­pietat entre genera­cions. El resultat és que la possessió de patrimoni és superior en els segments de més edat i, en algun cas (per exemple, a França), la renda mitjana d’aquests segments s’ha situat per sobre de l’obtinguda per la població activa, espe­cialment si són joves.

Aquests fenòmens configuren una realitat preocupant. El col·lectiu cridat a revertir la situació –en particular, la minsa natalitat– és el més afectat negativament: precarietat laboral, més taxa de pobresa, dificultats per a l’accés a l’habitatge, problemes per a la conciliació… I a tot plegat s’hi afegeix que l’augment dels tipus d’interès jugarà en contra de la població endeutada, produint un desplaçament de rendes a favor de les persones grans a costa de les més joves.

Cal adoptar polítiques natalistes perquè els joves puguin tenir tants fills com vulguin

Malgrat tot, aquest panorama no és irreversible, com posa de manifest l’experiència d’altres països europeus, com França i Suècia. Es requereix prendre consciència de la severitat del repte i adoptar una polí­tica global persistent i àmpliament majoritària. Hi hauria una manera estimulant d’enunciar l’objectiu: pel bé dels joves, i per l’interès de la mateixa societat, aquesta es conjura perquè puguin tenir tants fills com vulguin. És sabut que, a Espanya, la natalitat desitjada dobla la real i és similar a la taxa de reposició de la població.

Les mesures per incloure en un Pacte per la Natalitat Desitjada serien fruit de l’acord polític. Algunes, però, semblen evidents, ja que, a més, contribueixen a la igualtat: l’educació 0-3 anys universal i gratuïta (és una de les polítiques natalistes més eficaces i una eina crucial per lluitar contra la desigualtat). Una política sostinguda d’habitatge social. Gestionar l’ingrés mínim vital­ amb la mateixa solemnitat que les pensions. Incentivar tota transmissió patrimonial en la qual els joves siguin els beneficiaris. Finalment, promoure una oferta ambiciosa d’ocupació pública.

Source link